ارتباط با ما

آدرس : کوی شهید باهنر - بین خیابان بهاران وآموزگار - خ بهاران 5 - پلاک 14

کد پستی منطقه :   6178636595 --- 6176933674

تلفن مستقیم منطقه:   32273371 - 32289403 - 32288868  (061)

تلفن دفتر شهردار:   32288888 32288870  (061)

معاونت خدمات شهری :   32285200   (061)

امورنواحی خدمات شهری:   32282566   (061)

واحد فضای سبز خدمات شهری:    32286356   (061)

واحد اجرائیات خدمات شهری :    32286355   (061)

معاونت حمل و نقل و ترافیک:   32278274   (061)

واحد حقوقی منطقه :   32284897   (061)

پسـت الـکترونیکـی :    zone8@ahvaz.ir

 

 
ارتباط با ما

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما